Viking® is een gedeponeerd merk van International Plywood bv

Disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van de website wordt grote zorgvuldigheid betracht. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen en informatie die betrouwbaar geacht worden. Informatie die via derden is aangereikt, is voor zover mogelijk beoordeeld op redelijkheid, juistheid en actualiteit. Desondanks kan het voorkomen dat door ontwikkelingen in de markt gegevens niet geheel correct, volledig of actueel zijn. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden in de disclaimer. De geboden informatie is bedoeld ter voorbereiding en aanvulling op deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. International Plywood BV wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. International Plywood behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Op deze website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.